فهرست موسسات لغو مجوز شده و فاقد اعتبار اعزام دانشجو – انجمن داوران و قضات مقالات در جهان تشیع
  • چهارشنبه, ۱۳ فروردین , ۱۳۹۹
  • Wednesday, 1 April , 2020
آمار بازدید
افراد آنلاین : 1
بازدید امروز : 567
بازدید دیروز : 132
بازدید این هفته : 822
بازدید این ماه : 567
بازدید کل : 101962
افتتاح سایت : 1282 روز پیش
تاریخ افتتاح سایت : ۰۵٫۰۷٫۱۳۹۵, ۲۱:۲۷
بحث ویژه
بحث ویژه
خبرنامه الکترونیکی
فهرست موسسات لغو مجوز شده و فاقد اعتبار اعزام دانشجو

بسمه تعالی لیست موسسات تعلیق و لغو مجوز و عدم تمدید اعزام دانشجو در کارگروه نظارت بر عملکرد موسسات

توجه: بدیهی است این قبیل موسسات با توجه به ضوابط و مقررات، اجازه هیچگونه فعالیت درخصوص اعزام دانشجو از قبیل مشاوره، عقد قرارداد و…. نخواهند داشت. بدیهی است کلیه متقاضیان محترم نسبت به اقدامات این موسسات دقت نظر کامل داشته باشند .پس ازتاریخ لغومجوز درصورت عقد قرارداد جهت پیگیری شکایت احتمالی خویش ،ضروری است از طریق مراجع قضایی اقدام نمایند.

 

بسمه تعالی لیست موسسات تعلیق و لغو مجوز و عدم تمدید اعزام دانشجو در کارگروه نظارت بر عملکرد موسسات

توجه: بدیهی است این قبیل موسسات با توجه به ضوابط و مقررات، اجازه هیچگونه فعالیت درخصوص اعزام دانشجو از قبیل مشاوره، عقد قرارداد و…. نخواهند داشت. بدیهی است کلیه متقاضیان محترم نسبت به اقدامات این موسسات دقت نظر کامل داشته باشند .پس ازتاریخ لغومجوز درصورت عقد قرارداد جهت پیگیری شکایت احتمالی خویش ،ضروری است از طریق مراجع قضایی اقدام نمایند.

توضیحات تاریخ مصوبه کارگروه نام و نام خانوادگی صاحب امتیاز نام موسسه یا شرکت ردیف
لغو مجوز گردید.  ۸۵/۱۱/۲۱ رضا آقا موسی آمیتیس البرز  ۱
لغو مجوز گردید.  ۸۶/۹/۶ رکسانا کرم پور نگین هفت اورینگ  ۲
لغو مجوز گردید.  ۸۶/۱۰/۱۲ جعفر فروزان گروه طلایی ایرانیان  ۳
لغو مجوز گردید.  ۸۷/۲/۲۱ احمد منیری تفتی راهیان اوج یزد  ۴
لغو مجوز گردید.  ۸۷/۲/۲۱ رضا رضوانی مژده آوران دانش  ۵
لغو مجوز گردید.  ۸۷/۲/۲۴ مهرداد آکاهی کادی فرهنگ پارس  ۶
لغو مجوز گردید.  ۸۷/۵/۱ احمد سوری دانش پژوهان الوند  ۷
لغو مجوز گردید.  ۸۷/۱۲/۲۰ اباذر فتح اله زاده آفاق علم  ۸
لغو مجوز گردید.  ۸۸/۲/۲۹ مهرانگیر طالب زاده دانش پویان سرافراز  ۹
لغو مجوز گردید.  ۸۹/۲/۱۲ شهلا وفایی به سوی فردای اندیشه روشن  ۱۰
لغو مجوز گردید.  ۸۹/۴/۸ حسن آقائی ره حامیا  ۱۱

 

بدلیل فوت صاحب امتیاز، مجوز لغو شد.  ۸۹/۴/۱۸ سید صدرالدین آل محمد صدر مهر ایرانیان  ۱۲
لغو مجوز گردید.  ۸۹/۴/۳۰ محمد شهیر به پرویزی جعفری دانش جعفری  ۱۳
لغو مجوز گردید.  ۸۹/۴/۳۰ فربرز اردوباری اروند دوست غرب  ۱۴
لغو مجوز گردید.  ۸۹/۵/۱۱ حسین طاهری اندیش وران امید فردا  ۱۵
بدلیل فوت صاحب امتیاز، مجوز لغو شد.  ۸۹/۹/۱۵ داود خدایاری آرمانسیس خاورمیانه  ۱۶
لغو مجوز گردید.  ۸۹/۵/۱۹ علی قانعی ارکان توسعه دانش  ۱۷
لغو مجوز گردید.  ۹۰/۴/۲۸ مهرداد تاجبخش توسعه دانش و فناوری نخبگان  ۱۸
بنابر درخواست شخصی، اعلام انصراف نموده و مجوز لغو شد.  ۹۰/۵/۲۵ محمدعلی سرلک نخبگان پرشیا  ۱۹
لغو مجوز گردید.  ۹۰/۶/۳۰ سید جواد زاد دانش و فن آوری پیشرو  ۲۰
لغو مجوز گردید.  ۹۰/۶/۳۰ علیرضا شریف یزدی کرمان ایندیا  ۲۱
بنابر درخواست شخصی، اعلام انصراف نموده و مجوز لغو شد.  ۹۰/۷/۲۶ مینا منفرد حسام آبادی پژواک پویندگان  ۲۲
لغو مجوز گردید.  ۹۱/۳/۲ داود عبادیانی توسعه فرهنگ مدیریت ایران  ۲۳
بنابر درخواست شخصی، اعلام انصراف نموده و مجوز لغو شد.  ۹۲/۹/۲۶ رامین محمد حسینی ناجی بین المللی پژوهشهای مدیریت ناجی  ۲۴
مجوز ابطال گردید.  ۹۲/۹/۲۶ علی شالفروش شریان فناوران پارس  ۲۵
مجوز فعالیت ابطال گردید.  ۹۲/۱۱/۸ محمد مهدی جمشیدی زرمهری دانش گستر راستین پارس  ۲۶
بنابر درخواست شخصی، اعلام انصراف نموده و مجوز لغو شد.  ۹۲/۱۱/۸ ابراهیم چگنی سارینا دانش پژوه  ۲۷

 

مجوز فعالیت ابطال گردید.  ۹۲/۱۱/۸ احسان جبالبارزی آرته علم و فرهنگ  ۲۸
لغو مجوز گردید.  ۹۲/۱۱/۲۹ فرهاد حاجی پروانه ستاره دانش آرمان  ۲۹
بنابردرخواست شخصی،اعلام انصراف نموده ومجوزلغوشد.  ۹۳/۶/۲۴ عطاءا… بیات افشار توسعه اندیشه والا  ۳۰
مجوز لغو شد.  ۹۳/۶/۲۴ رضا  سیمبر نیکان خرد افرینش  ۳۱
مجوز لغو گردید.  ۹۳/۹/۱۰ رضا دادگر پذیرش افق  ۳۲
مجوز لغو گردید.  ۹۴/۶/۱۰ سینا میرزاپورمونس شهاب دانش سینا  ۳۳
به استنادکارگروه ۲۹/۱۱/۹۲ با تمدیدموافقت نشد.

طبق کارگروه مورخ ۲۰/۱۱/۹۴ مجوز لغوگردید.

 ۹۲/۱۱/۲۰ ایرج الوانیان علم ودانش تریتا  ۳۴
با توجه به درخواست نامبرده مجوزلغوشده است.  ۹۰/۱۰/۱۷ الهه رحمانی کلیدعلم خاورمیانه  ۳۵
مجوز لغو گردید.  ۹۳/۱۱/۶ علی فرخی نیا رهجویان آینده روشن  ۳۶
مجوز لغوگردید.  ۹۳/۱۱/۶ داود ارادتمند اصلی ارمغان علم پرشیا  ۳۷
مجوز لغو گردید.  ۹۳/۱۱/۶ سعیدمحجوب دکترمحجوب مقدس  ۳۸
مجوز لغوشد.  ۹۳/۱۱/۶ علیرضا طیبی کلیدعلم جهانی  ۳۹
مجوز لغو گردید.  ۹۳/۱۱/۶ حمید رواسی کاشانی مشاوران دانشجوئی یام ایتوک  تک  ۴۰
مجوز لغو گردید.  ۹۳/۱۱/۶ محمدجعفر نعمت الهی دانش پژوهان ماهان  ۴۱
مجوز لغو گردید.  ۹۳/۱۱/۶ پروین السادات سجادی قائم مقامی مهاجران آتیه البرز  ۴۲
مجوزلغو گردید.  ۹۳/۱۱/۶ ساسان ربیعه پرشین مهاجردانش  ۴۳
مجوز لغو گردید.  ۹۳/۱۱/۶ شهاب میرزاده حسینی دانش پژوهان پویای پاسارگاد  ۴۴

 

مجوز لغو شد.  ۹۴/۶/۱۰ علیرضا کرباسی عامل گستره تعلیم ومطالعات اسپادانا)گتا(  ۴۵
مجوز لغو گردید.  ۹۴/۶/۱۰ احمدشفیعی سرارودی بهروزآریا  ۴۶
مجوز لغو گردید.  ۹۴/۶/۱۰ سیامک گودرزی اولین انتخاب دانشجو  ۴۷
بنابر درخواست شخصی، اعلام انصراف نموده و مجوز لغو شد.  ۹۴/۶/۱۰ بتول سازواری توسعه شمیم آریان  ۴۸
مجوز لغو گردید.  ۹۴/۶/۱۰ حسن ابوهادی رهنمای گوهردانش  ۴۹
طبق مصوبه کارگروه ۲۶/۸/۹۴ تااطلاع ثانوی تعلیق است.  ۹۴/۸/۲۶ قاسم ادیب مقدم پویندگان گلدشت  ۵۰
مجوز لغو گردید.  ۹۴/۱۰/۲۹ ولی اله صفایی نعمت اللهی آموزشی وفرهنگی افکارنوین امروز  ۵۱
مجوز لغو گردید.  ۹۴/۱۱/۲۰ مهدی شجری رهاورد ارتباطات علمی  ۵۲
مجوز لغو گردید.  ۹۴/۱۱/۲۰ مهدی رشیدی طاشکوئی پارس دانش معین  ۵۳
لغو مجوز گردید.  ۹۴/۱۱/۲۰ حامد محمد هاشمی تدبیراندیشان مهراسپادانا  ۵۴
لغو مجوز گردید.  ۹۴/۱۱/۲۰ پروانه زمان وزیری ایرانیان سما  ۵۵
لغو مجوز گردید.  ۹۴/۱۱/۲۰ علی محمد کلانتری دهقی دانش گستران اسپادانا  ۵۶
لغو مجوز گردید.  ۹۴/۱۱/۲۰ سعید نوری خراسانی موسسه ره جویان خرد  ۵۷
لغو مجوز گردید.  ۹۴/۱۱/۲۰ نوشین اصفهانی بین المللی مطالعات پویندگان دانش ثمین  ۵۸
تا اطلاع ثانوی تعلیق است.  ۹۴/۱۱/۲۰ مهدی فرشچی تبریزی تندیس امید پایدار  ۵۹
تا اطلاع ثانوی تعلیق است.  ۹۴/۱۱/۲۰ عصمت خوئینی بهین راهبرد دانش  ۶۰
تا اطلاع ثانوی تعلیق است.  ۹۴/۱۱/۲۰ علی جلیلی آرمان پردازان آمادای  ۶۱

 

تا اطلاع ثانوی تعلیق است.  ۹۴/۱۲/۱۸ شهرام ملک نژاد توسعه همکاریهای بین المللی علمی و صنعتی تهران و…  ۶۲
لغومجوز  ۹۴/۱۲/۱۸ معصومه نصر سرای پذیرش دانشجوی پرشین  ۶۳
لغومجوز  ۹۴/۱۲/۱۸ امید هنری دانش و آموزش امید هنری  ۶۴
لغومجوز  ۹۴/۱۲/۱۸ پویا سالاری شریف بین الملی ماهان اندیشه ارمان  ۶۵
لغومجوزگردید.  ۹۴/۱۲/۱۸ اشرف بهزادی عصر دانش پژوهان بین الملل مهر ایرانیان  ۶۶
لغومجوز  ۹۴/۱۲/۱۸ زهرا جمالی آموزش دانش پژوهان نیل  ۶۷
لغومجوز  ۹۴/۱۲/۱۸ سید محمد علی حیدریه زاده سفینه دانش پژوهان  ۶۸
لغومجوز  ۹۴/۱۲/۱۸ محمدرضا هوشنگی گروه مبین  ۶۹
لغومجوز  ۹۴/۱۲/۱۸ سید محمد خرم دانش دهکده جهانی  ۷۰
تا اطلاع ثانوی تعلیق است.  ۹۵/۲/۲۸ مسعود ذوالنوریان مهرآوران فردا  ۷۱
تا اطلاع ثانوی تعلیق است.   ۹۵/۲/۲۸ ابراهیم جلیلی کهنه شهری بهکوش کیش  ۷۲
تااطلاع ثانوی تعلیق است  ۹۵/۳/۲۵ توحید ملک زاده دیلمقانی آذران پذیرش دانشجوی خاورمیانه  ۷۳
تااطلاع ثانوی تعلیق است.  ۹۵/۳/۲۵ محسن پورسید آقائی پرشین پادنا اعزام  ۷۴
تااطلاع ثانوی تعلیق است.  ۹۵/۳/۲۵ زهرا پرتو حجتی عصر فرهیختگان علوم و فن آوری  ۷۵
تااطلاع ثانوی تعلیق است.  ۹۵/۳/۲۵ عطاءالله صدر رفیع انستیتو دانش ور شمال  ۷۶
تااطلاع ثانوی تعلیق است.  ۹۵/۶/۱۶ مهرنازسلیمانلو ره جویان دانش آریا  ۷۷

 

تااطلاع ثانوی تعلیق است.  ۹۵/۶/۱۶ ناصرمنصورشریفلو طلوع پژوهش شریف  ۷۸
تااطلاع ثانوی تعلیق است.  ۹۵/۶/۱۶ نادرسرهنگی شیرازدل مطالعات مدیریت وفن آوری هود  ۷۹
تااطلاع ثانوی تعلیق است.  ۹۵/۶/۱۶ محمودهمتی ایرانیان موفق اندیشه نگر  ۸۰
به دلیل فوت صاحب امتیازمجوز لغوشد.  ۹۵/۱۱/۲۲ علی محمد خانمحمدی هزاوه تعالی دانش  ۸۱
تا اطلاع ثانوی تعلیق است.  ۹۶/۵/۱۷ مریم زینلی راهیان آئین دانش  ۸۲
تا اطلاع ثانوی تعلیق است.  ۹۶/۵/۱۷ غفار عموزاده آرائی دانش پژوهان طاها  ۸۳
تا اطلاع ثانوی تعلیق است.  ۹۶/۵/۱۷ حسن شهامت نیا وزین دانش سپاهان  ۸۴
تا اطلاع ثانوی تعلیق است.  ۹۵/۱۱/۱۹ هادی سمیاری دروازه طلایی تحصیل  ۸۵
تااطلاع ثانوی تعلیق است.  ۹۶/۸/۱۶ سیدعبدالرضا ناصرآبادی پژواک پیروان پورسینا  ۸۶
به استنادمصوبه مورخ ۸/۳/۹۷ کارگروه نظارت برعملکرد موسسات اعزام لغومجوزگردید. ۱۴/۹/۹۶ تعلیق

۸/۳/۹۷ لغومجوز

مریم کمیجانی کوچ گستر اندیشه  ۸۷
تااطلاع ثانوی تعلیق است.  ۹۶/۹/۱۴ محمد علی شرکت معصوم توسعه علوم دانشسار  ۸۸
تا اطلاع ثانوی تعلیق است.  ۹۶/۱۲/۲۲ مجیداکبری ره یاران دانش  ۸۹
به دلیل فوت صاحب امتیاز لغومجوزگردید.   ۹۷/۲/۴ بیژن شمس آبادی فراهانی پارسه بین الملل آتیه ویژن  ۹۰

 

طبق مصوبه کارگروه نظارت به دلیل عدم ارائه  درخواست تمدید ازمورخ   ۶/۱۱/۹۴لغوگردید.

)با عنایت به مصوبه مورخ ۱۷/۱۲/۹۵ کارگروه نظارت مبنی براینکه موسساتی که خواستارتمدیدمجوزموسسه میباشند میبایست دوماه قبل ازاتمام مهلت مجوز نسبت به ارائه درخواست تمدید اقدام نمایند لذامجوز موسسه مذکورلغوگردید(

 ۹۷/۲/۴  

ابراهیم پورحسینی

رهپویان دانش زاگرس لرستان  ۹۱
به دلیل انصراف ایشان ازادامه فعالیت لغومجوزگردید.  ۹۷/۲/۴ اعظم حسینی پیام آور علم و فکر  ۹۲
به دلیل عدم ارائه درخواست تمدید ازمورخ ۲۹/۸/۹۴  لغومجوزگردید.  ۹۷/۲/۴ شبیر رستمی ابوسعیدی کریمان دانشگر پارسی  ۹۳
به دلیل عدم ارائه درخواست تمدید ازمورخ ۱/۱۰/۹۵  لغومجوزگردید.  ۹۷/۲/۴ مجید خدامی ایده پردازان فکر و اندیشه) آفا (  ۹۴
به دلیل عدم ارائه درخواست تمدید ازمورخ ۱۱/۳/۹۵  لغومجوزگردید.  ۹۷/۲/۴ علیرضا کلاهان توسعه علوم و اعزام مدبر  ۹۵
به دلیل عدم ارائه درخواست تمدید ازمورخ ۱/۱۰/۹۵  لغومجوزگردید.  ۹۷/۲/۴ علیرضا طاهری

 

طلوع فرهیختگان ایرانیان  ۹۶
به دلیل عدم ارائه درخواست تمدید ازمورخ ۶/۵/۹۵  لغومجوزگردید.  ۹۷/۲/۴ مجید ارفع فتحالهخانی فراز دانش پیمان  ۹۷

 

با توجه به دردست بررسی بودن موسسه ازمورخ ۶/۵/۹۵ وعدم ارائه درخواست تمدید درسال ۹۶ لغومجوزگردید.  ۹۷/۲/۴ مریم فراز علم و فن آوری فراز دانش کیان  ۹۸
درمورخ ۸/۳/۹۷ تااطلاع ثانوی تعلیق است.

درمورخ ۱۷/۷/۹۷ لغو مجوز گردید.

 ۹۷/۳/۸ مهناز میرزاعلی اکبر سپنتا ستاره اندیشه  ۹۹
تااطلاع ثانوی تعلیق است.  ۹۷/۳/۸ داود مهربانی رهسپار دهکده دانش  ۱۰۰
تااطلاع ثانوی تعلیق است  ۹۷/۳/۸ نادیا کریمی علم آموزان آلامتو  ۱۰۱
تااطلاع ثانوی تعلیق است.  ۹۷/۳/۸ محمدرضا کاویانپور اصفهانی تکیه گاه دانش  ۱۰۲
طبق مصوبه کارگروه نظارت به دلیل عدم ارائه  درخواست تمدید ازمورخ   ۶/۵/۹۵لغومجوزگردید.  ۹۷/۳/۲۹ حسن شریفی بیدگلی آمایش دانش پارس  ۱۰۳
بنابرمصوبه مورخ ۲۶/۴/۹۷تعلیق گردید.  ۹۷/۴/۲۶ احمدعبدالله زاده بارفروش امیدراه آینده  ۱۰۴
بنابرمصوبه مورخ ۲۶/۴/۹۷تعلیق گردید.  ۹۷/۴/۲۶ سعیدعلیزاده حصاری ایلیادبین الملل مشاور  ۱۰۵
بنابرمصوبه مورخ ۲۶/۴/۹۷تعلیق گردید.  ۹۷/۴/۲۶ محمدرضا مرادی خاورمیلاد  ۱۰۶
بنابرمصوبه مورخ ۱۷/۷/۹۷ تعلیق گردید.  ۹۷/۷/۱۷ زهرا نادرلو دانشپذیران اسپید آروین  ۱۰۷
بنابرمصوبه کارگروه تعلیق گردید.  ۹۷/۸/۲۲ فهیمه سمیعی ره پیمایان علم و اندیشه  ۱۰۸
بنابرمصوبه کارگروه تعلیق گردید.  ۹۷/۸/۲۲ سعیده میرزایی امیداعزام  ۱۰۹
بنابرمصوبه کارگروه لغو مجوز گردید.  ۹۷/۸/۲۲ ابوالقاسم سیاری تندیس بین الملل دانش  ۱۱۰
بنابرمصوبه کارگروه تعلیق گردید.  ۹۷/۸/۲۲ مهدیه رحمانیان سپید ستاره فدک  ۱۱۱
بنابرمصوبه کارگروه تعلیق گردید.  ۹۷/۹/۲۷ آرزو مریخی پور سامانه ساز نام آوران دانش  ۱۱۲
بنابرمصوبه کارگروه به مدت سه ماه تعلیق گردید.  ۹۷/۱۰/۱۸ سید ابوالحسن موسوی قدمگاهی راه دانشجویان نوین آسیا  ۱۱۳
بنابرمصوبه کارگروه تعلیق گردید.  ۹۷/۱۰/۱۸ منوچهر فدائیان

 

رهروان علم و پژوهش  ۱۱۴
بنابرمصوبه کارگروه تعلیق گردید.   ۹۷/۱۲/۷ رضا صفرعلی زاده درس خانه استادان تبریز  ۱۱۵
بنابرمصوبه کارگروه تعلیق گردید .   ۹۷/۱۲/۷  

نجمه نامه گشای فرد

سازندگان آینده دانش ایرانیان  ۱۱۶

 

تمامی حقوق این سایت متعلق به سازمان مهندسی فرهنگی جهان تشیع است